Personvernerklæring

Forside / Personvernerklæring

Personvernerklæring

1 Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på nettstedet hjelpemidler.varodd.no og i forbindelse med kjøp av hjelpemidler fra Varodd Velferdsteknologi AS. All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Varodd Velferdsteknologi (org.nr. 919 571 039) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn om deg. Personvernerklæringen beskriver nærmere hvordan vi behandler dine personopplysninger og hva vi gjør for å ivareta personvernet ditt.

 

2 Hvilke opplysninger registreres om deg og hvorfor?

Nedenfor er en nærmere oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse. Vi peker også på hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene:

a) Bruk av Varodd Velferdsteknologis nettside

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre nettsider. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev.

Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-postadresse

Eksempler på skjemaer:

 • påmelding til å motta nyhetsbrev på e-post
 • påmelding til webinar
 • utfylling av kontaktskjema
 • innsendelse av reklamasjon
 • innsendelse av åpen søknad

Ved besøk på våre nettsteder er du anonym. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP-adresse), ikke din e-postadresse. Dersom du gjennom våre nettsteder ønsker at vi skal utføre noen tjenester for deg, eller å få tilgang til innhold som krever registrering, kan vi trenge visse personopplysninger.

Personopplysninger du gir til oss brukes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål eller solgt eller gitt videre til tredjepart.

Ved oppkobling til våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (for eksempel type nettleser, operativsystem, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettstedet, hvilke sider du har sett på, samt domenenavn). Vi kan bruke disse dataene for å overvåke hvor populære våre nettsteder er og for å forbedre egenskaper eller innhold.

Varodd Velferdsteknologi lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på våre nettsider via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønstret for søk lagres i aggregert form. Det er kun søkeordet som lages, og kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

b) Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

c) Etablerte kundeforhold

Ved kundeforhold hos Varodd Velferdsteknologi registrerer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.

Disse personopplysningene er nødvendige for å kunne følge opp salget internt i vår bedrift og for å kunne kontakte deg for å avklare ordre og gjøre avtale om betaling, samt informere om leveringstider og eventuelle fraktkostnader. Opplysningene er også nødvendige for å kunne følge opp reklamasjoner og reparasjoner. Dersom du reklamerer på et hjelpemiddel eller ber oss om å foreta en reparasjon, trenger vi kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon med tilknyttet informasjon om servicestatus, servicehistorikk, samt holde deg oppdatert.

Formålet med å registrere de overfor nevnte opplysningene om deg er at vi skal kunne oppfylle og administrere vår avtale med deg enten det vil være levering, garanti, skader eller returer.

Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger til de formål som er nevnt ovenfor er kjøpsavtalen med deg, og behandlingen anses i hovedsak å være nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. I den grad vi utfører en begrenset behandling av dine personopplysninger for å kunne følge opp salget internt i vår organisasjon og ovenfor deg har vi vurdert at vår interesse i å gjøre dette er større enn ulempen for deg. For eventuelle krav som rettes mot oss vil vi også kunne samle inn dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle eller forsvare våre rettslige forpliktelser.

d) Oppfølging av henvendelser og salgsprosesser

Vi vil ha behov for å identifisere deg, hvilke hjelpemidler du har kjøpt, og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell e-postadresse for å kunne følge opp henvendelser fra deg. Vi vil behandle de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk og kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Vi benytter SuperOffice som tredjepartsløsning for å håndtere disse opplysningene. Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å gi deg et mest mulig relevant og presist svar på dine spørsmål og at vår interesse i denne behandlingen veier tyngre enn ulempen for deg som tar kontakt og ønsker denne tjenesten.

e) Nyhetsbrev

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer din e-postadresse. Våre nyhetsbrev kan være tilpasset deg med relevant informasjon og tilbud. Dersom du ønsker å melde deg av vårt nyhetsbrev kan du enkelt gjøre dette ved å bruke lenken nederst i vårt nyhetsbrev. Vi benytter APSIS som tredjepartsløsning for å håndtere utsending av nyhetsbrev.

f) Webinar

Når du melder deg på et av våre webinarer, samtykker du til at vi lagrer din e-postadresse til å sende deg informasjon om webinaret. For å kunne forbedre kurs og for å kunne følge opp deltakere på webinaret, samler vi personopplysninger som deltakere selv oppgir gjennom spørreundersøkelse i etterkant og chatlogg underveis i kurs og webinar.

f) Rekruttering 

Personopplysninger mottatt i forbindelse med rekruttering av nye ansatte blir slettet senest 3 måneder etter en søknadsprosess. Dette er for at din søknad skal kunne vurderes på nytt dersom du ikke fikk stillingen, og den som fikk stillingen har trukket seg. Åpne søknader vil bli lagret i opptil 12 måneder.

 

3 Hvorfor behandler vi opplysninger om deg og hva brukes de til?

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere og gjennomføre kundeforholdet og slik annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av tjenestene våre. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

Varodd Velferdsteknologi samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på hjelpemidler.varodd.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til deg.

Våre behandlingsrutiner gir deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie eller brukes på noen annen måte enn du har gitt samtykke til.

 

4 Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Vi vil aldri dele personopplysninger med andre, eller bruke personopplysninger til annet formål enn det som er nevnt i denne personvernerklæringen. Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer dersom dette er pålagt i lov.

 

5 Hvem har tilgang til informasjon om deg?

For å forsikre oss om at opplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger. Tilgangsrettighetene er tilpasset daglige brukerbehov hos for eksempel webansvarlige. Antallet ansatte med tilgang til all brukerinformasjon er begrenset. I tillegg har vi gode interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles.

 

6 Kan du få innsyn, endre eller slette opplysninger om deg?

Du rett til innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg og rett til informasjon om behandling av opplysningene som Varodd Velferdsteknologi foretar og som er beskrevet nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Tar det lenger tid enn 30 dager vil du få beskjed. Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dine rettigheter:

 • Innsynsrett: Du har rett til å be om innsyn i de personopplysninger Varodd Velferdsteknologi har registrert på deg. Alle registreringer gjort i forbindelse med din aktivitet på hjelpemidler.varodd.no er i samsvar med gjeldende lovgivning. Du har også rett til å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger behandlet av oss hvis du sender søknaden elektronisk.
 • Korreksjon og sletting av dine personopplysninger: Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir korrigert hvis informasjonen er uriktig. Du har også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger. Du kan også til enhver tid be oss om å slette dine personopplysninger. (Dette forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare opplysningene i henhold til lovgivning eller andre forpliktelser).
 • Dataportabilitet: Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene du selv har gitt ved samtykke eller som har vært nødvendig for inngåelse av kjøpsavtalen. Disse dataene kan i noen tilfeller bli overført til en annen personopplysningsansvarlig, for eksempel til vår logistikkansvarlig, dersom du har gjort en bestilling. Du har rett til å få informasjon fra Varodd Velferdsteknologi om hvem som har fått opplysninger om deg.
 • Klager til tilsynsmyndighetene: Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

 

7 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som for eksempelvis gjennom Varodd Velferdsteknologis nettside, nyhetsbrev eller sosiale medier.

 

8 Kontaktinformasjon

Varodd Velferdsteknologi AS
Rigedalen 41, 4626 Kristiansand S
Org. nr.: 919 571 039
Tlf: 38 14 48 00
E-post: hjelpemidler@varodd.no
Oppdatert: 08.03.2022