Samfunnsansvar og bærekraft

Varodd Velferdsteknologi AS er en del av Varodd-konsernet og har hovedkontor i Kristiansand. Målsetning og grunnlaget for konsernet er forankret i vårt samfunnsansvar og samfunnsoppdrag. Arbeidsinkludering av personer med nedsatt arbeidsevne er konsernets kjernevirksomhet og overskudd i konsernet skal bidra til økt arbeidsinkludering av personer som står utenfor arbeidslivet.

Materialvalg på våre hjelpemidler

Det og har alltid vært et mål for oss å tilby produkter av god kvalitet og lang holdbarhet. Produktene skal kunne gjenbrukes og være enkle å reparere. Vi stiller krav til våre leverandører i forhold til bærekraftig produksjon og valg av materialer.

Miljø

Varodd Velferdsteknologi ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2007, og var da først ute med denne sertifiseringen i vår bransje. Vi er også medlem av returordninger for resirkulering av returavfall. Det utarbeides årlig miljømål og miljørapport. Konsernet har redusert det totale CO2-utslipp med ca 64% fra 2013 til 2020.

Energiøkonomisering

Vi heier på best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. I 2020 ble det derfor gjennomført omfattende investeringer i energiøkonomisering i våre bygg i Kristiansand og Mandal. Reduksjon i energiforbruket tilsvarer et redusert utslipp på 55 tonn CO2.

Transport

Vi har startet en gradvis overgang til bruk av nullutslippsbiler og har lagt til rette for lademuligheter for ansatte som benytter elbil. Vi har transportavtale med transportør med fokus på miljø og reduserte utslipp. De tilbyr også nullutslippsleveranser i flere av de store byene. Vi har høyt fokus på samsending og har redusert transportbehovet betydelig.

Emballasje

Vi har høyt fokus på å redusere bruk av emballasje og gjenbruk av emballasje.

Retningslinjer for etisk handel

For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel.

Last ned retningslinjer

Åpenhetsloven

Varodd-konsernet er i henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) pålagt en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Les redegjørelsen her

Sertifiseringer