Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

 

 • Etablere omfanget av arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.
 • Gjennomføre en overordnet kartlegging av:
  • Våre egne arbeidsoperasjoner.
  • Produktene og tjenestene vi leverer.
  • Leverandører og forbindelser i verdikjeden vår.
 • Involvere deltakere i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.
 • Identifisere og analysere interessenter for dette arbeidet.

 

Aksomhetsvurderinger:

 • Forankre arbeidet.
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
 • Kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko.
 • Kontrollere og dokumentere effekten av tiltakene.*
 • Kommunisere med interessenter.*
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.*

*Dette arbeidet er en langsiktig og kontinuerlig prosess. Denne prosedyren er basert på metodikk og digitale arbeidsflater fra Tavler AS.

 

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Varodd-konsernet legger vekt på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til å ivareta miljøet, arbeidstakeres rettigheter og overholde lover og regler.

 

Aktsomhetsvurderinger

Varodd-konsernet gjennomfører kontinuerlige aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og interne forhold i samsvar med lovverket og interne retningslinjer.

 

Informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har alle rett til informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og spesifikt for enkeltvarer eller tjenester. Du er velkommen til å kontakte oss angående dette. Du kan enkelt nå oss ved å sende en e-post til apenhet@varodd.no.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold blant forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. Dette arbeidet vil være en del av vår bærekraftstrategi.